Açılış Kapanış: 10:00 - 22:00

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Mesleklere Destek

14/01/2015 tarihli ve 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a istinaden çıkarılan 26/02/2016 ve 29636 sayılı Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesi gereği esnaf ve sanatkar işletmecileri ile geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere yer tahsisi yapılacaktır. 

İlgilenen esnaf ve sanatkarlarımızın Alışveriş Merkezi Yönetimi'ne yazılı olarak müracaat etmesi önem arz etmektedir.